Bergvärme till affärsfastigheter

Precis som bostadsbolag kan också större affärsfastigheter utnyttja den lokalproducerade gratisenergin som finns lagrad i berggrunden. Tack vare geoenergi kan även större affärsfastigheter som kontorsbyggnader, produktionshallar, köpcentrum och offentliga byggnader (exempelvis vårdinrättningar, skolor och daghem) satsa på koldioxidneutral energi. Geoenergi passar såväl i nya som äldre byggnader och det är en bra lösning för dig som söker ett mer ekonomiskt och ekologiskt uppvärmningssystem för en större fastighet.

För att kunna klara allt tuffare byggtidtabeller så prefabricerar vi stora delar av det som ska installeras så att tiden vi är på byggplatsen blir så kort som möjligt.
Om ni som byggföretag ofta fungerar som grynderbyggare eller har väldigt liknande projekt så kan vi på Techeat vara med och utveckla konceptlösningar som passar just era behov och som gör ert arbete mera kostnadseffektivt.

Planering och upphandling av bergvärme

Här kan du läsa mer om upphandling av bergvärmeanläggningar och hur du undviker misstag som ofta görs.

Mer info om upphandlingsprocessen

Bergvärme och bergkyla

En av de största fördelarna med att ha en geoenergianläggning i en stor fastighet är att den både kan värma och kyla fastigheten. Samma energifält lämpar sig alltså för uppsamling av värmeenergi under vintern och bergkyla under sommaren (s.k. frikyla). Möjligheten att kombinera uppvärmning och kylning i samma anläggning gör geoenergi till den överlägset bästa lösningen för affärsfastigheter.

När fastigheten kyls ner under sommaren laddas värmeenergi tillbaka i energibrunnen och den här återladdade sommarvärmen kan sedan användas för uppvärmning i början av nästa uppvärmningsperiod. Temperaturen i energibrunnarna är högre efter sommaren vilket gör att uppvärmningen då sker med en högre verkningsgrad.

Geoenergi, en smart investering

Nuförtiden är det mycket vanligt att byta till en modernare energiform även i större fastigheter. Det är inte svårt att förstå varför många väljer att övergå just till geoenergi, med tanke på alla dess fördelar. När avkastningen för investeringen är 10% och du samtidigt sänker uppvärmningskostnaderna och gör gott för miljön, är det svårt att argumentera för andra uppvärmningsformer. Prisutvecklingen för fossila bränslen har stigit ända sedan 2000-talets början. Därför är övergången från uppvärmningsformer med fossila bränslen till lokal geoenergi en långsiktig lösning för större fastigheter.

Geoenergi är fritt tillgänglig förnybar värmeenergi och en investering som återbetalar sig på sikt. Övergången till geoenergi i en större fastighet ger positiva resultat direkt, eftersom kostnaderna för uppvärmning sjunker märkbart. Den här inbesparingen förbättrar i sin tur avkastningen på investeringen och höjer värdet på affärsfastigheten.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!

En grön lösning

Förutom de stora ekonomiska fördelarna, kan du också med koldioxidneutral geoenergi styra affärsfastigheternas verksamhet i en mer miljövänlig riktning. Ett köpcentrum som värms och kyls med förnybar och lokalproducerad geoenergi kan minska sitt koldioxidavtryck avsevärt.

Livslängd

Vid dimensioneringen av större geoenergisystem är det viktigt att beakta alla omständigheter för att säkerställa en optimal funktion. I ett system som har dimensionerats korrekt och som underhålls på rätt sätt kan du räkna med en livslängd på ungefär 20 år för pumparna och omkring 50 år för energibrunnarna. Det innebär alltså att en välskött och uppdaterat system fungerar i 50 år framåt, men det har återbetalat sig redan efter cirka 10 år.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Begär offert