Bergvärme är förnybar energi

Värme-energi som har lagrats i jordmånen kallas allmänt för bergvärme. Det är förnybar energi, vars källa är solens strålning eller geotermisk energi som finns i jorden. Bergvärme utnyttjas för att värma byggnader och dess bruksvatten genom att styra värmen från en energibrunn till en bergvärmepump som styr den vidare till värmesystemet. Ett bergvärmesystem är oftast mest lönsamt i byggnader med hög energiförbrukning. Därför passar bergvärme i synnerhet till företags- och industrifastigheter samt rad- och höghus.
Bergvärme kan tas i bruk både i saneringsobjekt och nybyggen. Effekten på bergvärmepumpen och energibrunnens djup beror på byggnadens energibehov och därför dimensioneras ett bergvärmesystem alltid enligt projekt. Stora fastigheter med större energibehov behöver flera bergvärmepumpar i en så kallad pumpcentral för att producera en garanterad funktionalitet.

Fördelar med bergvärme

  • Spara upp till 70 % i uppvärmingskostnader.
  • Miljövänlig och energieffektiv.
  • Finland har bundit sig enligt ett EU-direktiv att öka användningen av förnybar energi till år 2020.
  • Samma energi kan användas på sommaren för att kyla ner fastigheten.

TECHEATs garanti

” Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Marko Määttä, Development Manager
Marko Määttä, Development Manager Pelican Self Storage
Med hållbar utveckling i tanken var bergvärme ett lätt val. Det är förnybar energi och det är inte bundet till råvarukostnader.”
Mats Mäenpää, vd
Mats Mäenpää, vd Mäenpää Rakennus Oy
När det går att spara upp till 70 % i uppvärmningskostnader jämfört med olja, var valet en självklarhet.”
Ulla Mehik, Projektledare
Ulla Mehik, Projektledare HNS
Bergvärme är inte endast grön energi och hållbar utveckling, men vi kommer även att spara en stor slant i uppvärmningskostnaderna.”

 

Bergvärme vs. oljeeldning

För det mesta är oljeeldning relativt problemfritt, man behöver komma ihåg att beställa oljan innan den tar slut och man bör välja rätt sort. I dagens läge varierar oljepriserna mycket och en stor det av oljepannorna är föråldrade så man bör också se till att anläggningens alla delar fungerar. Det är många som funderar på om det skulle bli billigare, enklare och miljövänligare ifall man skulle byta till bergvärme.

Vi har gjort det lätt för er att göra en jämförelse.

läs mer

Bergvärmens pris – vanligaste frågorna

 Vad kostar bergvärme till ett 200 m² egnahemshus som byter från oljevärme?

Det slutliga priset utgörs av flera olika faktorer som är unika från fall till fall. Grovt kan ändå sägas att ett hus i denna storlek som det bor en familj på fem personer kostar 13 000 – 15 000 € beroende på val av bergvärmepump och borrdjup (i normala fall ca 150 – 200 meter). I priset ingår ett helhetspaket för bergvärme med nyckel i hand. Arbetets del av bergvärmemonteringen kan dessutom göras som en avdragning i beskattningen.

Testa vår räknare här!

 Vad kostar det att byta till bergvärme på ett egnahemshus som har elvärme?

Till ett hus med vattenburen värmeanläggning, alltså radiatorer och/eller golvvärme är priset ungefär det samma som i ovannämnda exempel. Om huset däremot har direkt el krävs det en vattenburen anläggning och då kan det totala priset uppgå till 25 000 – 30 000 €.

 Vad kostar installation av bergvärmesystem till ett nytt egnahemshus på ca 200 m²?

Priset på bergvärme till ett nytt egnahemshus blir ungefär samma som ett gammalt med vattenburen uppvärmning. Priset utgörs även här av unika faktorer, men ett helhetspaket med energibrunn och bergvärmepump samt installation rör sig kring 13 000 – 15 000 € i ett egnahemshus

Beställ gratis presentation till ditt bostadsbolag!

Vi garanterar att ni får svar på era frågor om bergvärme.

Bergvärme till hushåll

Våra bergvärmespecialister har erfarenheter från tusentals bergvärmeprojekt till villor.

 Vad kostar en energibrunn?

De flesta borrföretag brukar ha ett skilt meterpris för jordborrningen och ett skilt för borrning i berget. Meterpriset ligger på 30 – 40 euro för borrning i berget beroende på företag och ort. Jordborrningen som sker före man når berget brukar vara 38-50 €. Vid jordborrningen måste man fordra med ett 3 meters stålrör som svetsas ihop med varandra ända tills man når berget. Stålröret gör att man kan installera kollektorslangen och skyddar hålet från ras. Det går oftast också långsammare när man borrar i jordmånen än när man borrar i berget.

 På hur många år betalar sig en investering i bergvärme vid byte från oljeuppvämning?

Som exempel kan tas en av våra kunder som har ett egnahemshus på 180 m² som är byggt år 1963 men man har sedan dess utfört renoveringar av fönster, dörrar och takisolering. Den årliga oljeförbrukningen var med 2011 års priser ca 3 200 € per år. Efter byte till bergvärme blev uppvärmningskostnaden och luftkonditioneringen med hjälp av bergkyla på sommaren ca 875 € per år. I de beräkningar som kunden gjorde skulle investeringen vara betald på 7 år. Men om dagens oljepriser fortsätter att stiga så kommer det att ske snabbare.

 Efter hur många år får man avkastning om man byter från elvärme till bergvärme i nyare egnahemshus?

En annan av våra kunder hade ett relativt nytt egnahemshus med elvärme. De hade räknat att inbesparingen skulle börja ge avkastning efter ca 10 år. Besparingen de fick med byte från elvärme till bergvärme var ca 1 200 € per år. Det som är viktigt att komma ihåg när man utvärderar om bergvärme är rätt lösning är att energibrunnen är en livstidsinvestering så att när investeringen är intjänad så finns inget annat kvar än väldigt låga uppvärmningskostnader.

 Vad blir uppvämningskostnaderna per år med bergvärme?

Uppvärmningskostnaderna varierar förstås lite beroende på hur mycket varmvatten som används och beroende på hur kallt det blir på vintern. De flesta egnahemshusägare som har bergvärme klarar sig på uppvärmningskostnader på 500 € – 650 € per år.

läs mer