Maalämpöjärjestelmät kuluttajille

TECHEAT tarjoaa kuluttaja-asiakkaille maalämmön kätevänä pakettina avaimet käteen-periaatteella. Yleisin omakotitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin asennettava maalämpöjärjestelmä sisältää lämpökaivon sekä maalämpöpumpun. Mikäli lämpökaivon poraaminen ei jostain syystä onnistu, toimitamme maalämpöä myös pintamaahan asennettavan vaakaputkiston avulla.

Maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa uudiskohteisiin jo rakennusvaiheessa ja vanhempiin taloihin energiaremontin yhteydessä, kun nykyinen lämmitysjärjestelmä halutaan päivittää uuteen. Maalämpöpumpulla voidaan korvata vanha öljy-, sähkö- tai puukattila tai se voidaan asentaa myös uudehkon öljykattilan rinnalle. Maalämpöpumpun asentamisen edellytyksenä on, että talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. TECHEAT suunnittelee, mittaa ja asentaa eikä sinun tarvitse huolehtia mistään.

Kalliolämpö on ilmainen uusiutuva energianlähde

Maan alta löytyy valtava energialähde, joka odottaa pääsyä hyötykäyttöön. Kalliolämpö on uusiutuvaa, ympäristöystävällistä energiaa, joka on peräisin maan sisuksen geotermisestä lämmöstä.

Maalämpöpumpun avulla kalliolämpö voidaan ottaa hyötykäyttöön ja muuntaa se miellyttäväksi sisälämpötilaksi. Alhaisten käyttökustannusten vuoksi kalliolämpö on investointi, jonka avulla lämmityskustannuksissa voidaan tulevaisuudessa säästää merkittävästi.

Lämpökaivo sopii pienellekin tontille

Lämpökaivolla, maalämpökaivolla tai energiakaivolla tarkoitetaan porakaivoa, josta kalliolämpö maalämpöpumpun avulla siirretään talon lämmitysjärjestelmään. Yksi lämpökaivon parhaita puolia on, että porausreikä ei vie paljon tilaa. Maalämpökaivo on hyvin pieni, halkaisijaltaan yleensä vain 115 millimetrin kokoinen. Näin ollen poraus on mahdollista tehdä pieneenkin puutarhaan eikä porauksesta jää juurikaan jälkiä.

Lämpökaivon syvyys puolestaan vaihtelee 90–200 m välillä riippuen talon koosta ja lämpöpumpun tehokkuudesta. Tarkka syvyys lasketaan energiatarpeen perusteella. Lämpökaivon ja maalämpöpumpun muodostamaa maalämpöjärjestelmää voidaan hyödyntää pienistä omakotitaloista ja huviloista aina suuriin teollisuushalleihin ja tavarataloihin asti.

Maalämpökaivo tulee sijoittaa lähelle rakennuksen teknistä tilaa, vähintään viiden metrin päähän rakennuksesta. Poraus onnistuu yleensä yhden päivän aikana.

Maalämpöpumpun asennus hoituu päivässä

Myös maalämpöpumppu valitaan aina kohteen mukaan. Näin varmistetaan että taloon asennetaan riittävän tehokas lämpöpumppu ja sitä vastaava keruupiiri. Lämpöpumpulta vaadittava teho riippuu talon asuinpinta-alasta, perheenjäsenten lukumäärästä ja näiden perusteella lasketusta energiatarpeesta.

Lämmönkeruuputkisto asennetaan lämpökaivoon. Kaivoon asennetaan keruuletku, joka täytetään ympäristöystävällisellä jäänestoliuoksella. Keruuletkun toinen pää viedään tilaan, jonne lämpöpumppu asennetaan. Samoin kuin energiakaivon poraaminen, kestää maalämpöpumpun asennus useimmissa tapauksissa päivän verran.

Lämpöpumpun asentaja vastaa yleensä kaikesta uuden lämmitysjärjestelmän asentamiseen liittyvästä työstä ja suunnittelusta. Tarvittaessa myös vanhan lämmönlähteen irrottaminen ja hävittäminen onnistuu. Asennuksen jälkeen saat opastusta laitteen käyttöön ja varmistamme myös, että järjestelmä toimii niin kuin sen pitääkin.

Otathan yhteyttä, mikäli haluat tietää tarkemmin juuri sinulle soveltuvista maalämpöratkaisuista.