Maalämpökaivo tai energiakaivo

Porakaivo on investointi jonka suuruus määrittää tietyt avainluvut, näistä yksi on porakaivon syvyys. Lämmitykseen tarvittava kokonaisenergiantarve määrittää porakaivon syvyyden sekä maalämpöpumpun valinnan. Energiantarpeeseen vaikuttavat mm. asujien määrä, lämpimän veden kulutus sekä talon rakennusvuosi. Me TECHEATilla laskemme myös kaivosta saatavan energiamäärän eri puolelta Suomea keräämiemme porausraporttien perusteella. Esimerkiksi Lapissa keskimääräistä kylmemmän ilman vuoksi porakaivojen täytyy olla hieman syvempiä.

Porakaivo vai energiakaivo

Yleisin tapa saada energiaa maasta on ottaa se porakaivon läpi, jolloin kerääjä asennetaan kaivon sisään. Tähän tarkoitukseen käytetty porakaivo on yleensä nimeltään energiakaivo.

Mitkä ovat energiakaivon edut?

Esimerkiksi maapiiriin verrattuna energiakaivossa on monia etuja. Yksi ensisijaisista eduista on sen käyttöturvallisuus. Energiakaivo vie myös vähemmän tilaa kuin maapiiri. Lisäksi oikein mitoitettu energiakaivo on periaatteessa loputon energianlähde.

Maalämpö ja rakennuslupa, mitä vaaditaan?

Lue lisää luvista

Energiakaivon porauksen tilan tarve?

Poraus tehdään porauslaitteella ja paineilmavasaroilla. Energiakaivon porauksessa on hyvää pitää yksi tärkeä käytännön asia mielessä. Kone jolla poraus suoritetaan on suhteellisen suuri, joten tontilla on oltava riittävästi tilaa, jotta kaivo saadaan porattua.

Varsinainen poraus vaatii suuren kompressorin, joka on asennettu kuorma-autoon. Kuorma-auto on yleensä noin 13 metriä pitkä ja painaa noin 30 tonnia. Kompressorilla lastatun kuorma-auton voi tarvittaessa sijoittaa noin 40 metrin päähän porauspaikalta. Porauslaite painaa noin kahdeksan tonnia ja se tarvitsee kolme metriä leveän reitin porauspaikalle ja lisäksi noin viisi metriä työskentelytilaa porausreiän ympärille.

Poratessa tarvitaan myös säiliö porausjätteen keräämistä varten. Säiliö voidaan sijoittaa noin 20 metrin päähän porauspaikalta. Se painaa noin 10 tonnia porauksen jälkeen. Porauksen aikana reiästä voi myös tulla vettä. Tällöin vesi täytyy pumpata ulos säiliöstä ennen sen poisvientiä. Vesi ei ole haitallista ympäristölle, mutta se sisältää pieniä kivihiukkasia, jotka tekevät sen värin hieman harmaaksi. Vesi on suositeltavaa pumpata kaivoon jossa on hyvä kuivatus eikä suoraan kunnan jätevesiverkkoon. Kivihiukkaset voivat aiheuttaa putkistoihin vaurioita tai tukoksia.

Lue oppaasta, kuinka asuntoyhtiöt voivat säästää valitsemalla maalämmön. Tasaamalla ilman virtausta, sekä hyödyntämällä poistoilman lämmöntalteenottoa ja lämpöpumppua, ostetun energian käyttöä voidaan vähentää jopa 40 %. Tulemme ilmaiseksi kertomaan teille lämmityksen ja jäähdytyksen periaatteista.

TECHEATin lupaus

”Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.”

Pyydä tarjous

Minne energiakaivo sijoitetaan ja miten paljon tilaa porakaivo vatii?

Suunniteltaessa reiän tai reikien sijaintia kannattaa muistaa, että jokaisen energiakaivon ympärillä on oltava halkaisijaltaan noin 15-20 metrin työskentelytila. Reiät täytyy sijoittaa niin, että ne eivät vaikuta mitenkään tonttinaapureiden maalämpöjärjestelmiin. Jos useampia reikiä porataan, ne täytyy sijoittaa niin etteivät ne vie energiaa toisiltaan.

Sisäänkäyntiaukot on sijoitettava vähintään seitsemän metrin etäisyydelle toisistaan ja niiden avulla sijoitetaan myös porakaivot oikeiden etäisyyksien päähän toisistaan. Useimmat kunnat suosittelevat, että etäisyys olisi 8 metriä tontin rajalta. Poikkeustapauksia ovat kunnalliset tiet ja viheralueet, joiden ollessa kyseessä etäisyys tontin rajalta voi olla pienempi. Kaivojen täytyy sijaita vähintään viiden metrin päässä myös viemäri- ja vesijohtoverkostoista. Mikäli talossa on kellari, sijoitetaan porakaivo vähintään 5 metrin päähän seinästä, mutta niin lähelle maalämpöpumpun sijaintia ja teknistä tilaa, kuin mahdollista. Mikäli talossa ei ole kellaria, voi porakaivon sijoittaa 3 metrin päähän talosta. Jos alueella on porattu vesikaivo, täytyy etäisyyden siihen olla vähintään 30 metriä.

Ennen poraamista on tärkeää hankkia luvat sekä toimittaa tarvittavat dokumentit ja hakemukset kunnan rakennusvirastoon. On myös tärkeää, että porakaivon paikka on määritelty ja varmistettu niin, että porauskalusto mahtuu porauspaikalle. Porausvälineistö on noin 1,5 metriä leveä. Itse kaivo on vain pieni reikä maassa, jonka päälle asetetaan muovinen suojahattu, joten se ei juurikaan tilaa vie.

Kuinka syvän energiakaivon maalämpö vaatii?

Energiakaivon syvyys lasketaan valitun maalämpöpumpun koon perusteella. Energiakaivon syvyys vaihtelee 150 metristä 200 metriin riippuen energiantarpeesta. Normaalissa 200 neliöisessä omakotitalossa syvyys on noin 190-230 metriä. On olemassa monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat energiakaivon syvyyteen. Syvyys riippuu esimerkiksi paljon siitä, kuinka syvälle täytyy porata ennen kuin kallioperä tulee vastaan. Etäisyys kallioperästä vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, millaisella maalla talo sijaitsee. Suurin syvyys, johon asti normaalisti porataan, on noin 300 metriä. Jos tarvitsisi porata sen pidemmälle, yleensä sen sijaan porataan useita reikiä ja näin ollen luodaan talon tarpeita vastaava energiakenttä. Jos ei ole mahdollista porata useita reikiä, esimerkiksi tilan ollessa rajallinen, voidaan energiakaivo porata yli 300 metriä syväksi. Tällöin täytyy vaihtaa ulottuvampaan kerääjään ja varmistaa että kylmävesipumppu pystyy käsittelemään keräyspiirissä tapahtuvaa painehäviötä.

Kuinka paljon energiakaivon poraus maksaa?

Yhden tai kaksi porausreikää sisältävän porauskaivon keskimääräinen metrihinta on noin 30-35 euroa, sisältäen porauksen, keruuputkiston sekä teknisen tilan maadoitusletkun. Jos tarvitset suuremman energiakentän, kustannukset ovat hieman korkeammat. Hinta nousee, koska järjestelmä, jossa on monta porausreikää vaatii huomattavasti enemmän maanrakennustöitä. Suurten energiakenttien metrihinta on arvioltaan noin 35-40 euroa sisältäen myös kaivojen yhteenliittämisen. Näiden arvioiden lisäksi voi myös tulla lisäkustannuksia esimerkiksi säiliön ajosta tai porauksen aikana syntyvän jätteen ylimääräisestä käsittelystä.

Kuka toteuttaa porakaivon maalämpöporaukset?

TECHEAT tekee läheistä yhteistyötä GeoDrillin kanssa, joka on yksi Suomen suurimmista maalämpöporauksia toteuttavista yrityksistä. GeoDrill tekee porauksia ympäri Suomen. Katso tästä GeoDrillin referenssikartta toteutetuista maalämpöporauksista.

Mitä energiakaivon asentaminen sisältää?

Energiakaivon asentaminen sisältää kaiken porakaivon sijainnin suunnittelusta porauspaikan siistimiseen (erityisen tärkeää jälkiasennuksissa sekä taajamassa-alueella toteutetuissa porauksissa). Porausyritykseltä voi tilata säiliön, joka on tarkoitettu porauspölyn keräystä varten. Nykyisin porauskalusto ei jätä juurikaan jälkiä kovalle nurmikolle, mutta pehmeään maahan voi pieniä jälkiä kaluston siirrosta jäädä. Energiakaivoon asennetaan kotelo, kerääjä ja lämmönkeruuneste.

Kuinka kauan esimerkiksi 200m syvyisen energiakaivon poraus kestää?

Tavanomaisissa olosuhteissa maalämpöporauksen tekoon sekä keruuputkiston asennukseen kuluu päivä, kun kyseessä on normaalikokoinen omakotitalo.

Mitä tarkoittaa aktiivinen lämpökaivo?

Aktiivinen lämpökaivo alkaa pohjaveden korkeudelta, eli siltä kohdalta, jossa keruuputkisto on vedessä. Pohjaveden taso vaihtelee paikoittain ja riippuu myös siitä, miten paljon on satanut.

Mitä keruuputkisto sisältää?

Keruuputkisto sisältää jäätymissuojatun keruunesteen (suolaliuos), joka usein koostuu vedestä ja 30 %:sta etanoliliuoksesta, mutta myös muita sekoituksia käytetään. Etanolia ei tule käyttää aurinkokeräinten kanssa.

Miten energiakaivo ja maalämpöpumppu yhdistetään?

Energiakaivolta vedetään letku n. 1,5 metrin syvyydessä tekniseen tilaan. Seinään tehdään läpivienti letkulle, joka on eristetty jäätymisen varalta estämään rikkoutuminen. Useita energiakaivoja sisältävät suuremmat projektit vaativat myös kytkennät kaivojen välille. Yhdellä tai useammalla kytkentäkaivolla yhdistetään kaivoilta tulevat letkut edelleen lämpöpumppukeskukseen.

Voiko porakaivo olla matalampi kuin mitä maalämpötoimittaja suosittelee?

Koskaan ei tulisi porata matalampaa porakaivoa kuin maalämpötoimittaja suosittelee. Mitoitettua matalampi kaivo ei tuota tarpeeksi suurta määrää energiaa, jotta maalämpöpumppu toimisi hyvin. Lisäksi liian matala kaivo saattaa myös lisätä jäätymisriskiä.Sen sijaan suunniteltua syvemmän reiän voi porata, mutta se ei ole välttämätöntä, jotta maalämpöpumppu toimisi kunnolla. Suosittelemme yleensä, että porakaivon syvyyttä lisätään 20-25 % verrattuna standardisyvyyteen. Näin maalämpöpumppu toimii tehokkaammin esimerkiksi lattialämmityksen kanssa

Paljonko säästät vaihtaamalla maalämpöön?

Yleisin kysymys maalämpöön liittyen, on nimenomaan tämä. Päätimme siis tehdä laskurin jonka avulla saat vastauksen.

Laske paljonko voisit säästää!

Lisää aiheesta Maalämpökaivo tai energiakaivo